Echipa noastră este formată din oameni dedicați mediului înconjurător, persoane care își doresc  să ajute la crearea unui mediu înconjurător mai curat, la reducerea poluării și să recicleze într-un mod activ.

Viziunea noastră

Ne dorim să ajutăm la crearea unui mediu înconjurător curat și sănătos și să diminuăm risipa de materiale periculoase.

Misiunea noastră

Colectarea deșeurilor electronice, acțiune prin care ne dorim să facem lumea un loc mai curat.

Informații suplimentare despre deșeurile electrice

Se pot lua măsuri ecologice prin dezmembrarea echipamentelor și eliminarea substanțelor toxice, periculoase în centrele autorizate. Refolosirea componentelor se pretează reîntrebuințării, reciclării tuturor materialelor, astfel incât, acestea să nu degaje substanțe periculoase  pentru a obține energie electrică.

Această directivă a reciclării echipamentelor electrice și electrocasnice este susținută întru totul de Uniunea Europeană. În cazul în care sistemul prin care aceste tipuri de deșeuri nu se colectează, nu se transportă și nu se elimină responsabil, se vor lua măsuri prin amenzi.

Este bine de știut că manipularea și gestionarea acestor reziduuri trebuie făcută doar de către firme autorizate în acest sens. În cazul colectării selective, dintr-un anumit teritoriu, adică în cazul în care se intamplă să aveți în casă un ceas pe care nu îl mai folosiți și doriți să îl aruncați, legislația impune unor unități administrative să coordoneze și să organizeze procesul de colectare și gestionare a deșeurilor EEE în vederea aducerii lor în cadrul centrelor de reciclare.

Putem considera înlocuirea periodică a acestor echipamente ca fiind una risipitoare, însă, în esență, este una destul de economă. Investiția își va spune în timp cuvântul deoarece noile produse sunt fabricate astfel încât să reducă emisiile de gaze pe cât posibil, de aici grija pentru mediu, dar au și o eficiență energetică crescută, de unde rezultă grija pentru buzunarul cumpărătorului.

Colectarea, transportul, eliminarea (unde este cazul) și reciclarea deșeurilor electrice, este o metodă prin care ne arătăm recunoștința față de mediul înconjurător, dar și un mijloc prin care reușim să ne minimizăm cheltuielile și să ne îmbunătățim investițiile.

Pentru a solicita ridicarea deșeurilor tale electronice, ne poți contacta prin intermediul informațiilor atașate în secțiunea Contacte.